Komplikationer

Nagelsvamp brukar inte försvinna av sig själv och komplikationer kan uppstå om den inte behandlas. Nagelsvamp kan vara smärtsam och orsaka permanenta skador på naglarna. En vanlig komplikation är nageltrång.

Nagelsvamp kan skapa en onormalt formad tånagel som sedan växer inåt. En inåtväxande nagel växer in i huden i stället för över den. Detta inträffar vanligtvis på stortån men kan även inträffa på andra naglar. En inåtväxande tånagel kan bli infekterad och göra tån röd, svullen och varig. Personer med böjda eller tjocka naglar är mer benägna att få nageltrång och detta är vanligare hos äldre vuxna.